Comparing Religions

Color  Coding Indicators
Biblical Origin N=Against practice
Pagan Origin Y=Practices
Pagan and Biblical Sources  

Which one should I choose?
How does my church compare?

Doctrine Christian Pagan Bible
Messiah / Redeemer Y N Y
Virgin mother & child  Y Y Y
Trinity  Y Y N
Sunday instead of the Seventh Day Sabbath Y Y N
Cross  Y Y N
Easter / Venus / Ishtar / Astarti / etc. Y Y N
Bunnies  Y Y N
Easter Eggs  Y Y N
Obelisks (Steeples)  Y Y N
Halloween  Y Y N
Christmas  Y Y N
Trees  Y Y N
Yule logs  Y Y N
Holy Spirit move  Y Y Y
G-d's Laws  N N Y
Seventh Day Sabbath Observance N N Y
Passover  N N Y
Feast of Unleavened Bread N N Y
Shavuot (Pentecost) N N Y
Rosh HaShannah (Trumpets) N N Y
Yom Kippur (Atonement) N N Y
Sukkot (Tabernacles) N N Y
Shimini Atzeret (Eighth Day of Tabernacles) N N Y
Hanukkah (Feast of Dedication) N N Y
Purim (Feast of Esther) N N Y